De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Otte

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Dirk Otte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Dirk Otte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Dirk Otte

Cumuleo