De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freddy Paquet

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Freddy Paquet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Freddy Paquet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Freddy Paquet

Cumuleo