De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Parmentier

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Luc Parmentier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Luc Parmentier

Cumuleo