De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yves Parmentier

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Yves Parmentier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Yves Parmentier

Cumuleo