De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christophe Peeters

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Christophe Peeters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Christophe Peeters

Cumuleo