De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Peeters

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jan Peeters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jan Peeters

Cumuleo