De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hugo Philtjens

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Hugo Philtjens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Hugo Philtjens

Cumuleo