De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Juliaan Piessens

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Juliaan Piessens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Juliaan Piessens

Cumuleo