De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karel Pinxten

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Karel Pinxten
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Karel Pinxten

Cumuleo