De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Charles Pire

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Charles Pire
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Charles Pire
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Charles Pire

Cumuleo