De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Catherine Pirlet

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Catherine Pirlet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Catherine Pirlet

Cumuleo