De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Plasmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Joseph Plasmans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Joseph Plasmans

Cumuleo