De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Pleeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Michel Pleeck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Michel Pleeck

Cumuleo