De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Pourtois

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jacques Pourtois
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jacques Pourtois

Cumuleo