De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Praet

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Peter Praet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Peter Praet

Cumuleo