De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Préaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Daniel Préaux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Daniel Préaux

Cumuleo