De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Wacquier

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Pierre Wacquier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Pierre Wacquier

Cumuleo