De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Serge Renders

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Serge Renders
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Serge Renders
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Serge Renders

Cumuleo