De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Richard

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Claude Richard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Claude Richard

Cumuleo