De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Riguelle

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Bernard Riguelle
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Bernard Riguelle

Cumuleo