De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Luc Robert

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean-Luc Robert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean-Luc Robert

Cumuleo