De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Rouge

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean-Marie Rouge
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean-Marie Rouge

Cumuleo