De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Ruyffelaere

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Pierre Ruyffelaere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Pierre Ruyffelaere
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Pierre Ruyffelaere

Cumuleo