De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annie Sabbatini

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Annie Sabbatini
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Annie Sabbatini

Cumuleo