De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marc Sacré

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean-Marc Sacré
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean-Marc Sacré

Cumuleo