De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Scheepmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Roger Scheepmans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Roger Scheepmans

Cumuleo