De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Firmin Schollen

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Firmin Schollen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Firmin Schollen

Cumuleo