De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Watteeuw

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Francis Watteeuw
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Francis Watteeuw

Cumuleo