De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van GaŽtan Servais

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door GaŽtan Servais
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door GaŽtan Servais

Cumuleo