De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marina Seurs

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Marina Seurs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Marina Seurs

Cumuleo