De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Simoens

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Peter Simoens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Peter Simoens

Cumuleo