De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Weber

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Michel Weber
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Michel Weber

Cumuleo