De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Spelier

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Marc Spelier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Marc Spelier

Cumuleo