De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benny Spreeuwers

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Benny Spreeuwers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Benny Spreeuwers

Cumuleo