De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Staes

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Bart Staes
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Bart Staes

Cumuleo