De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daničle Staquet

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Daničle Staquet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Daničle Staquet

Cumuleo