De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Joseph Zurstrassen

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Pierre Joseph Zurstrassen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Pierre Joseph Zurstrassen

Cumuleo