De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Stevenne

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jacques Stevenne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jacques Stevenne

Cumuleo