De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Weyers

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Alain Weyers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Alain Weyers

Cumuleo