De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van François Timmermans

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door François Timmermans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door François Timmermans

Cumuleo