De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Charles Uyttendaele

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Charles Uyttendaele
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Charles Uyttendaele

Cumuleo