De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne-Françoise Valesio

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Anne-Françoise Valesio
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Anne-Françoise Valesio

Cumuleo