De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Van Brussel

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Robert Van Brussel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Robert Van Brussel

Cumuleo