De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carina Van Cauter

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Carina Van Cauter
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Carina Van Cauter
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Carina Van Cauter

Cumuleo