De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne-Marie Van de Casteele

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Anne-Marie Van de Casteele
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Anne-Marie Van de Casteele

Cumuleo