De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kathleen Van der Hooft

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Kathleen Van der Hooft
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Kathleen Van der Hooft

Cumuleo