De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nicole Van Duyse

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Nicole Van Duyse
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Nicole Van Duyse

Cumuleo