De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Julien Van Geertsom

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Julien Van Geertsom
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Julien Van Geertsom

Cumuleo