De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Van Grimbergen

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jacques Van Grimbergen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jacques Van Grimbergen

Cumuleo