De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Van Hende

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Marc Van Hende
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Marc Van Hende

Cumuleo